Návrat žáků I. stupně ZŠ

Pokud se bude realizovat návrat žáků I. stupně 12.4. 2021, začne se se prezenčně učit nejprve 1. a 3. ročník. V distančním vyučování zůstane v týdnu od 12.4 2021 2., 4., a 5. ročník. Po týdnu se situace obrátí. ŠD bude organizována ve 2 odděleních. Školní stravování bude fungovat jako při minulém návratu žáků do škol. Antigenní testování bude probíhat 2 x týdně, ještě nemáme žádné informace z MŠMT.