Učitelé:

Mgr. Lubomír Hofman
Mgr. Josef Baštář
Ing. Jan Adamec
Mgr. Hana Ulrychová
Mgr. Jana Pangerlová
Mgr. Simona Hlomová
Mgr. Hana Kalivodová
Mgr. Hana Bělová
Mgr. Marie Kašová
Mgr. Šárka Chobotová
Mgr. Olga Kodymová
Mgr. Vlasta Schovancová
Kateřina Radvanovská


asistenti pedagoga:

Petra Tomanová
Jana Skalová
Radka Denková
Martina Nováková
Jiřina Huspeková


provozní zaměstnanci:

Ilona Truhlářová, uklízečka
Marie Sádlíková, uklízečka
Pavel Potužník, školník


učitelky MŠ:

Zdeňka Kopecká, vedoucí učitelka
Hana Homolková
Irena Vaňkátová, DiS.
Martina Jiříková


provozní zaměstnanec:

Milena Potužáková, uklízečka


Školní družina:

Jitka Jiříková, vychovatelka
Petra Tomanová, pedagog volného času

telefon: +420 725 588 108


Školní jídelna:

Markéta Fűrbacherová, vedoucí
Štěpánka Mundlová, vedoucí kuchařka
Dana Šosová, kuchařka
Radka Chalušová, pomocná kuchařka


ŠVP pro ZV, PV a ŠD

jsou volně přístupné ve škole

Pro účely zajištění výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů byla jmenována

Mgr. Hana Ulrychová,

tel. 376392419


Informační technologie
Ing. Jan ADAMEC, 2008


Základní škola

Strážov 92
340 21 Janovice nad Úhl.

IČO 75006103
telefon: +420 376 392 419
e-mail: info@skola.strazov.cz
web: https://skola.strazov.cz/

Datová schránka:

mjwvm8a


Mateřská škola

telefon: +420 376 392 481


Jídelna

telefon: +420 376 392 444

Peníze školám

Podpora školních aktivit – Šablony II