Obědy žáků II. stupně od 3.5.2021

Všem žákům na prezenční výuce jsou obědy automaticky PŘIHLÁŠENY. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky si musí obědy ODHLÁSIT. Mohou tak učinit na www.strava.cz nebo telefonicky na tel. čísle 376 392 444 nejpozději do pátku 30.4. (14.00 hod).

Žáci na distanční výuce si mohou přihlášené obědy vyzvedávat pouze do svých přenosných nádob od 11.15 – 11.25 hod.

(Pozn.: Žáci 9. třídy mají v pondělí 3.5. a v úterý 4.5.2021 oběd odhlášen z důvodu přijímacích zkoušek. Žáci, kteří neabsolvují přijímací zkoušky a budou ve škole si oběd přihlásí nejpozději do pátku 30.4. 14.00 hod)

 

Categories: Školní jídelna