Pozvánka na CodeWeek

Evropský týden programování je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku.

Naučit se programovat nám pomáhá chápat rychle se měnící svět kolem nás, lépe rozumět tomu, jak fungují technologie, rozvíjet dovednosti a schopnosti potřebné ke zkoumání nových myšlenek a inovovat.

kategorie 5., 6., 7., 8, 9. ročník

od 11.10.2021 do 15.10.2021

Pořadatel: 
Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace

a https://codeweek.eu/

Místo konání:
učebna “Informační technologie”

Podmínky účasti:

Vytrvalost, důslednost, soustředění, aktivitu, překonat pohodlnost a rozvíjet tvořivost.