Přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří požádali o přijetí pro školní rok 2021/2022 dne 7. 5. 2021. Na základě posouzených žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání škola rozhodla následujícím způsobem. Ve školním roce 2021/2022 budou přijaty děti podle přidělených registračních čísel.

Registrační číslo

 

Výsledek
1 přijat
2 přijat
3 přijat
4 přijat od 1.1. 2022
5 přijat
6 přijat
7 přijat
8 přijat
9 přijat od 1.1. 2022
10 přijat od 1.1. 2022
11 přijat
12 přijat od 1.1. 2022

 

 

Mgr. Lubomír Hofman, v. z.
zástupce ředitelky školy

 

Seznam zveřejněn dne 7. 6. 2021