PROPOZICE OKRES. FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ZŠ A SŠ

Přihlášky: do 17.září 2021 12:00
E-mail: jadamec@skola.strazov.cz

kategorie II., III., IV.

Pořadatel: 
Z pověření OR AŠŠK , Pošumavského sportovního sdružení – komise sportu a her zajišťuje

ZŠ a MŠ Nýrsko Komenského Termín:
čtvrtek 23. září 2021

Místo konání:
Pod sjezdovkou in-line dráha, trasa – část po asfaltu, část v terénu

Účastníci:

Kategorie podle manuálu AŠSK pro šk. rok 2021/2022.

Hoši a děvčata ve své kategorii dále jen žáci
II. – žáci 4.- 5. tříd,
III. – žáci 6.- 7.tříd,
IV. žáci 8. – 9. tříd

Kategorie II. hodnotí se jen jednotlivci ( max. 5 žáků a žákyň za školu)
III. ,
IV.– hodnotí se družstva i jednotlivci ( maximálně 5 žáků a 5 žákyň za školu, z toho se čtyřem započítává umístění).

Běžecké tratě:
II. starší děti 1. st. 800 m
III. mladší žáci 1500 m
IV. starší žáci 2,5 km
III. a IV. mladší a starší žákyně 1500 m

Časový pořad:
8 – 9 h příjezd účastníku do Nýrska – případný přechod při řece proti proudu směr Stará Lhota, – místo startu pod sjezdovkou in – line dráha
9:15– 9:45 h prezentace prohlídka tratě
10:00 start závodu dle kategorií

1. st. dívky II. 10.00 hod
1. st. hoši II. 10.15 hod
Vyhlášení výsledků 1. st. 10. 40 hod
ml.žákyně III. 10.50 hod
ml.žáci III. 11.10 hod
st.žákyně IV. 11.30 hod
st.žáci IV. 11.50 hod
(pozn. start lze posunout podle počtu závodníků)

Prezentace:
Pro II. kategorii do 9.30
Pro ostatní do 10.00

Podmínky účasti:
Potvrzená prezenční listina – odevzdat při prezentaci. Zdravotní stav odpovídající činnosti. Soutěží se podle podmínek v manuálu AŠSK ČR pro šk. rok 2021/2022, pravidel atletiky a těchto propozic.

Protesty:

U pořadatele do 10 minut po skončení závodu

Startují:

Odprezentovaní závodníci

Ceny:
Nejlepší jednotlivci dostanou diplomy a medaile, družstva diplom

Doprava:
Hradí vysílající složka

Šatny:
Možnost převlečení v prostoru sprch a toalet, odložení věcí pod pergolou a zakoupení drobného občerstvení.

Zrušení závodu:
V případě mimořádných událostí závody zrušíme e-mailem přihlášeným školám do 10 00 dne 22. 9. 2021. Při neodvolání se závody konají za každého počasí.

Za pořadatele:
Mgr. Dana Křivánková

Za vedení školy:
Mgr. Karel Kalivoda

Nýrsko 8. září 2021