Školní družina – aktuálně

Od 4.1. 2021 budou pracovat 2 oddělení ŠD zvlášť pro I. a II. třídu (ostatní třídy 1. stupně ZŠ se učí distančně). Provozní doba zůstává zachována.

Categories: Školní družina