Základní informace ke stravování ve školním roce 2020 / 2021

Všichni zájemci o školní stravování musí vyplnit PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ.

 • Řádně vyplněnou přihlášku odevzdá každý strávník buď třídnímu učiteli nebo přímo ve školní jídelně, a to nejpozději do 4. září 2020.
 • Na základě doručené a správně vyplněné přihlášky obdrží strávník popř. zákonný zástupce strávníka evidenční číslo, které slouží jako variabilní symbol k rychlejší identifikaci platby strávníka (platí pouze pro nové strávníky, pro stávající strávníky zůstává identifikační číslo nezměněno).
 • Odevzdáním přihlášky je strávník závazně přihlášen k odebírání stravy a pokud on sám nebo odpovědný zástupce stravu telefonicky popř. písemně neodhlásí u vedoucí školní jídelny je OPAKOVANĚ každý měsíc PŘIHLAŠOVÁN k odebírání stravy až do konce školního roku.

Odhlašování stravy

 • osobně v kanceláři u vedoucí ŠJ
 • telefonicky na čísle 376 392 444 (při využití záznamníku, zřetelně nahlaste jméno a příjmení strávníka, u žáka ZŠ také třídu a období, na které se strava odhlašuje)
 • přes internet na stránkách školy www.zs.strazov.cz v sekci STRAVA. Do přihlašovací tabulky zadejte přihlašovací jméno a heslo. (Pokud nemáte přihlašovací údaje, vyžádejte si je u vedoucí školní jídelny). Otevře se Vám objednávkový formulář, kde můžete odhlašovat popř. následně přihlašovat stravu.

 

Odhlásit stravu lze kdykoliv, nejpozději však do 14 hodin předchozího pracovního dne (ve výjimečných případech do 8 hodin odhlašovaného dne). V případě neočekávané absence je možné vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci ve školní jídelně od 10.30 do 11.15 hod (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb). Neodhlášené obědy propadají.

Ceny stravného

Žáci 7–10 let 25,- Kč
Žáci 11–14 let 27,- Kč
Žáci 15 a více let 30,- Kč
Zaměstnanci 35,- Kč (z toho 17,- Kč příspěvek z FKSP)
Cizí strávníci 65,- Kč

 

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. není žák zařazován do cenové kategorie podle třídy, ale podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce (např. v květnu dosáhne 11 let, je tedy od září již ve věkové kategorii 11–14 let).

 

Placení stravného

 • bezhotovostním převodem formou ZÁLOHY PŘEDEM do 25. dne předcházejícího měsíce na měsíc následující na účet školy 824 101 349 / 0800
 • Stanovená výše ZÁLOHY:

 

Žáci 1. – 4. třída 450,- Kč
Žáci 5. – 9. třída 500,- Kč
Zaměstnanci 500,- Kč
Cizí strávníci 1. 000,- Kč

 

 • Při každé platbě je nutné uvádět jako variabilní symbol evidenční číslo strávníka, které je strávníkovi přiděleno po odevzdání přihlášky ke stravování a je platné po celou dobu stravování.
 • Přeplatky na stravném se vyplácejí na konci školního roku.
 • Další informace naleznete ve Vnitřním řádu školní jídelny.
 • v hotovosti (možné zcela výjimečně po dohodě s vedoucí školní jídelny) v pokladně školní jídelny

Výdejní doba

 • pro žáky a zaměstnance – od 11:25 do 13:15 hod
 • pro cizí strávníky (odběr do jídlonosičů) – od 10:30 do 11:15 hod
 • pro cizí strávníky (konzumace ve ŠJ) – od 11:00 do 11:15 hod

Prosíme o důsledné dodržování časového rozmezí stanoveného pro výdej.
Obědy jsou vydávány pouze na základě IDENTIFIKAČNÍHO ČIPU.

Dotazy, připomínky a případné nesrovnalosti řešte prosím ihned přímo v kanceláři školní jídelny.

Markéta Fürbacherová
Vedoucí školní jídelny
Tel. 376 392 444

Categories: Školní jídelna