Zápis do MŠ pro školní rok 2021-2022 proběhne distanční formou dne 7.5. 2021

(bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí)

Zájemci o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole si na webových stránkách školy https://skola.strazov.cz/ stáhnou a vytisknou přihlášku a čestné prohlášení. Je možné využít 3 způsoby navrácení těchto vyplněných dokumentů s kopií rodného listu a očkovacího průkazu:

1) pošlou na adresu školy nebo vhodí do poštovní schránky na dveřích II. stupně ZŠ. Obálku označte slovem “ZÁPIS”.

ZŠ a MŠ Strážov, p. o.

Strážov 92

Janovice nad Úhlavou

340 21

2) datovou schránkou

3) e-mailem s elektronickým podpisem

do 14.5. 2021

Po obdržení přihlášky a ofocených dokumentů škola pošle zákonnému zástupci registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno a v rozhodnutí použito místo jména a příjmení.

Zákonní zástupci, v současné situaci nenavštěvujte osobně svého dětského lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce předloží kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení.

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na dveřích MŠ a na webových stránkách školy, záporné rozhodnutí bude doručeno poštou do vlastních rukou. Vše nejpozději do 7.6. 2021.

Podrobnosti o kontaktech naleznete na webových stránkách.

Žádost zde: Zadost-o-prijeti-do-MS-2021

Čestné prohlášení k očkování zde: Čestné prohlášení MŠ 2021

Zápis do MŠ 2021