Nepovinný předmět náboženství

Ve výuce náboženství se děti seznamují s kořeny, ze kterých naše společnost  vzrostla. Děti se dozví, kdo je to Ježíš Kristus a odkud ho známe. Co nám říká Bible,  proč máme kostel a co se tam dělá, proč slavíme vánoce a velikonoce, jaký význam a smysl má dnes pro člověka modlitba a mnohé další.