Okresní přebor ZŠ a víceletých gymnazií v atletickém čtyřboji pro školní rok 2021/2022

Pořadatel: 

z pověření AŠSK, ZŠ Plánická ul. Klatovy 

Přihlášky:   

do  23.9. 

Termín:   

Hoši  středa29.9.2021   (Hřiště ZŠ Klatovy, Plánická ul. Na Vodojemu)

začátek závodu 10.00, (prezentace a změny 9.00 – 9.40)   

Dívky čtvrtek 30.9.2021  (Hřiště ZŠ Klatovy, Plánická ul. Na Vodojemu)   

začátek závodu 10.00, (prezentace a změny 9.00 – 9.40)   

 

Kategorie: 

kategorie IV. starší žáci a žákyně 8. a 9. ročník ZŠ (rok nar.2006 a mladší) Start žáka 7. roč. je přípustný s ohledem na malé školy, jejichž start je velmi žádoucí.

Pravidla:  

závodí se podle pravidel atletiky viz. Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR

           ve školním    roce 2018/2019

Jedná se o soutěž družstev, družstvo tvoří 5 závodníků –  disciplíny:

60m,

dálka/výška (polovina družstva skok daleký a polovina skok vysoký 3+2 nebo 2+3),

hod/vrh (polovina družstva hod a polovina vrh 3+2 nebo 2+3),

vrh, hod, dálka 4 pokusy, výška (v případě silného deště výška v hale – sálová obuv!!)

1000m hoši, 800m dívky

Bodují čtyři nejlepší. Při bodové shodě družstev, rozhoduje pořadí  4. člena družstva.

Finanční zabezpečení:

družstva startují na vlastní náklady

Rozhodčí:

– zajistí pořadatel

 Ceny: 

vítězná družstva obdrží diplomy a medaile

Šatny:

zajištěny v budově tělocvičny. Za odložené předměty pořadatel nezodpovídá!

Dráha:

běžecká dráha 200m ovál ( na rovince 60 m ,4 dráhy) a sektory jsou tartanové. Při použití treter hřeby s max. délkou 9 mm!

Zdravotní vyšetření:

Za zdravotní způsobilost a negativní antigenní test na Covid-19 nebo bezinfekčnost na Covid-19 zodpovídá vysílající škola. Každý závodník má u sebe kartičku zdravotní pojišťovny.