Přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, kteří požádali o přijetí pro školní rok 2021/2022

dne 7. 4. 2021.

Na základě posouzených žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání škola rozhodla následujícím způsobem.

Ve školním roce 2021/2022 budou přijati žáci podle přidělených registračních čísel.

Registrační číslo  Výsledek
1 přijat
2 přijat
3 přijat
4 přijat
5 přijat
6 přijat
7 přijat
8 přijat
10 přijat
11 přijat
12 přijat
13 přijat
16 přijat
17 přijat
18 přijat
19 přijat
20 přijat
21 přijat

Mgr. Šárka Rašková, v. r.,  ředitelka školy

Seznam zveřejněn dne 4. 5. 2021