Třídní schůzky

Vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci se neuskuteční třídní schůzky. Hodnocení za 1. čtvrtletí školního roku bude žákům zapsáno do žákovských knížek. V případě potřeby je možno kontaktovat příslušné vyučující a domluvit individuální konzultaci za dodržení všech předepsaných hygienických nařízení.