ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji

Ř E D I T E L S K É V O L N O

– pro součást ZŠ – I. a II. třída, ŠD
– MŠ a ŠJ v provozu

 

ve dnech 9.2. – 12.2. 2021

 

 

Poznámka: Ředitelské volno je vyhlášené z nepředvídaných důvodů (karanténa pedagogických zaměstnanců, nízký počet žáků ve třídách, které se prezenčně vzdělávají – I. a II. třída). Zákonní zástupci žáků, pokud budou žádat ošetřovné, si stáhnou z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí dotazník, kde v příslušné kolonce vyplní, že ředitelské volno bylo vyhlášené z nepředvídaných důvodů. Škola potvrdí daný dotazník po jarních prázdninách. III. – IX. třídy pokračují v distančním vzdělávání. V době jarních prázdnin (15.2. – 19.2. 2021) distanční vzdělávání neprobíhá.

Mgr. Šárka Rašková, v. r.
ředitelka školy