Strategický plán

Způsob testování:

• Samotestování

• Testování se zákonným zástupcem

• Žák zůstává na distančním vzdělávání (nepřítomnost ve škole – bez testování)

Pokud dítě (žák) prodělalo nemoc covid-19 a má potvrzení od lékaře, nemusí se testovat po dobu 90 dní od nemoci. (Platí i pro zaměstnance nebo musí předložit certifikát o očkování)

Ranní dohled:

• 2 oddělení školní družiny od 7:00 h

Dopolední výuka:

Samotestování

Bude provedeno vždy v pondělí a ve čtvrtek (kdo nebude přítomen, tak první den nástupu do školy) 1. vyučovací hodinu. Testuje se po příchodu do školní družiny (vyhodnocení trvá 15 minut, žáci čekají na svých místech). Pokud bude žák pozitivní, vyčká pod dohledem v karanténní místnosti do předání rodičům, kterým bude volat pracovník školy. Testování probíhá samoodběrem (v každém oddělení budou dohlížet zaměstnanci školy). Testuje se pomocí neinvazivních testů (tyčinka do nosu).

Instruktážní video:

 

Doporučujeme rodičům, aby hlavně u menších dětí, vyzkoušeli samotestování pomocí vatové tyčinky
Z hygienických důvodů rodičům nedoporučujeme přítomnost ve škole při testování žáků. Pokud ovšem cítíte potřebu si sami otestovat své děti, bude vyčleněno zvláštní místo pro toto testování. V době přítomnosti při testování, musí mít rodič respirátor a po úkonu neprodleně opustit školu. V případě potřeby kontaktujte pedagogické pracovníky ŠD.

Konec vyučování:

Po vyučování odcházejí žáci s vyučujícím na oběd, popřípadě do šatny a žák jde domů, pokud neobědvá ve ŠJ a nenavštěvuje ŠD

Školní jídelna

Všichni přihlášení žáci mají zajištěný oběd.

Odpolední družina

Oddělení ŠD jsou rozděleny dle přítomnosti rozdělení tříd v daném týdnu.
1. Oddělení I. tř., II. tř.
2. Oddělení III. tř., 4. roč.